پیگیری درخواست رول

به دستور اکید مدیر عامل محترم مجموعه آذرپال و به منظور تکریم پذیرندگان عزیز از بهمن ماه 1399 این شرکت با راه اندازی واحد پشتیبانی ، ارائه کاغذ رول رایگان را به پذیرندگان آذرپالی آغاز نمود. 
روال دریافت کاغذ رول به این صورت است که هر ماه بر حسب میزان تراکنش ماه گذشته وضعیت تراکنشی پایانه کنترل شده و کاغذ رول به صورت بسته بندی شده با برچسب مشخصات پذیرنده شامل : نام فروشگاه ، تعداد رول اختصاص یافته ، نام پذیرنده ، شماره تماس و آدرس صحت سنجی شده از پذیرنده به همراه کد رهگیری ارسال می شود.

کد رهگیری در زمان خروج بسته از انبار آذرپال به پذیرنده از طریق پیامک اعلام میگردد تا پذیرنده بتواند وضعیت بسته خود را ازطریق جدول پیگیری درخواست رول با وارد کردن کد رهگیری پیامک شده بررسی نماید و از محتویات بسته و نحوه و زمان ارسال آن آگاهی کسب نماید.

جدول پیگیری درخواست رول