بانک های طرف قرارداد شرکت های PSP | آذرپال

بانک های طرف قراداد شرکت های پرداخت الکترونیک همکار آذرپال

شرکت آذرپشتیبان الکترونیک در سال ۱۳۸۹ و با مدیریت جناب آقای مهندس مهدی زورمند فعالیت خود را از استان آذربایجان شرقی و از شهر تبریز آغاز کرد. از ابتدای فعالیت خود این مجموعه در عرصه نصب ، پشتیبانی و بازاریابی دستگاه های کارتخوان فعال بوده و به تدریج ثبت و فعالسازی دستگاه های کارتخوان را نیز به خدمات خود افزود. پس از تلاش های شبانه روزی نیروهای مجرب و کارآزموده ، آذرپال توانست فعالیت خود را از سطح استان آذربایجان شرقی به سراسر کشور گسترش و توسعه داده و با شرکت های پرداخت الکترونیک قدرتمند و با پتانسیلی چون : شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ، شرکت فن آوا کارت ، شرکت پرداخت الکترونیک سداد و شرکت کارت اعتباری ایران کیش کارت قرارداد کارگزاری امضا کند. همچنین شرکت آذرپال زیرسوئیچ رسمی شرکت سایان کارت بوده که این امر باعث افزایش سطح کیفی خدمات و ارائه خدمات مطلوب تر گردید.
با توجه به بخش نامه اخیر بانک مرکزی و شرکت شاپرک امکان فعالسازی حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان در شرکت های PSP منوط به وجود قرارداد همکاری بین بانک افتتاح کننده حساب و شرکت PSP است. لذا جهت از اطلاع از آخرین تغییرات بانک های طرف قرارداد با شرکت های پرداخت الکترونیک همکار این صفحه هر روز بروزرسانی خواهد شد

زیرسوئیچ آذرپال | آذرپشتیبان الکترونیک

پروژه زیرسوئیچ آذرپال

بانک های طرف قرارداد در زیرسوئیچ آذرپال

بانک سپه | آذرپال بانک گردشگری | آذرپال

پروژه پرداخت نوین

بانک های طرف قرارداد در پروژه پرداخت نوین

بانک سپه | آذرپال بانک گردشگری | آذرپال بانک کشاورزی | آذرپال پست بانک ایران | آذرپال بانک اقتصاد نوین | آذرپال بانک قرض الحسنه مهر ایران | آذرپال بانک توسعه تعاون | آذرپال بانک پاسارگاد | آذرپال بانک سینا | آذرپال 

پروژه پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بانک های طرف قرارداد در پروژه پرداخت الکترونیک پاسارگاد

بانک سپه | آذرپال بانک گردشگری | آذرپال بانک رفاه کارگران | آذرپال  پست بانک ایران | آذرپال بانک اقتصاد نوین | آذرپال بانک قرض الحسنه مهر ایران | آذرپال بانک توسعه تعاون | آذرپال  بانک پاسارگاد | آذرپال بانک سینا | آذرپال بانک شهر | آذرپال بانک تجارت | آذرپال  بانک دی | آذرپال بانک صادرات ایران | آذرپال   بانک پارسیان | آذرپال بانک مسکن | آذرپال موسسه اعتباری نور | آذرپال بانک خاورمیانه | آذرپال موسسه اعتباری ملل | آذرپال

پروژه کارت اعتباری ایران کیش

بانک های طرف قرارداد در پروژه کارت اعتباری ایران کیش

بانک سپه | آذرپال بانک گردشگری | آذرپال بانک رفاه کارگران | آذرپال  پست بانک ایران | آذرپال  بانک قرض الحسنه مهر ایران | آذرپال بانک توسعه تعاون | آذرپال  بانک پاسارگاد | آذرپال بانک سینا | آذرپال بانک شهر | آذرپال بانک تجارت | آذرپال   بانک صادرات ایران | آذرپال   بانک آینده | آذرپال بانک سرمایه | آذرپال بانک کشاورزی | آذرپال بانک کارآفرین | آذرپال موسسه اعتباری نور | آذرپال بانک خاورمیانه | آذرپال موسسه اعتباری ملل | آذرپال