بانک های همکار| آذرپال

بانک های طرف قراداد شرکت های پرداخت الکترونیک همکار آذرپال

شرکت آذرپشتیبان الکترونیک در سال 1389 و با مدیریت جناب آقای مهندس مهدی زورمند فعالیت خود را از استان آذربایجان شرقی و از شهر تبریز آغاز کرد. از ابتدای فعالیت خود این مجموعه در عرصه نصب ، پشتیبانی و بازاریابی دستگاه های کارتخوان فعال بوده و به تدریج ثبت و فعالسازی دستگاه های کارتخوان را نیز به خدمات خود افزود. پس از تلاش های شبانه روزی نیروهای مجرب و کارآزموده ، آذرپال توانست  فعالیت خود را از سطح استان آذربایجان شرقی به سراسر کشور گسترش و توسعه داده و با شرکت های پرداخت الکترونیک قدرتمند و با پتانسیلی چون : شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ، شرکت فن آوا کارت ، شرکت پرداخت الکترونیک سداد و شرکت کارت اعتباری ایران کیش کارت قرارداد کارگزاری امضا کند. همچنین شرکت آذرپال زیرسوئیچ رسمی شرکت سایان کارت بوده که این امر باعث افزایش سطح کیفی خدمات و ارائه خدمات مطلوب تر گردید.
با توجه به بخش نامه اخیر بانک مرکزی و شرکت شاپرک امکان فعالسازی حساب های متصل  به دستگاه های کارتخوان در شرکت های PSP منوط به وجود قرارداد همکاری بین بانک افتتاح کننده حساب و شرکت PSP است. لذا جهت از اطلاع از آخرین تغییرات  بانک های طرف قرارداد با شرکت های پرداخت الکترونیک همکار این صفحه هر روز بروزرسانی خواهد شد.

آخرین بروزرسانی بانک های طرف قرارداد شرکت های پرداخت الکترونیک همکار آذرپال

امروز ۱۸ /۰۵ /۱۴۰۱
لوگوی زیرسوئیچ

بانک های طرف قرارداد زیرسوئیچ آذرپال

بانک های طرف قرارداد زیرسوئیچ آذرپال

 بانک سپه | آذرپال  بانک صادرات | آذرپال  بانک گردشگری | آذرپال

پاسارگاد | آذرپال

بانک های طرف قرارداد پاسارگاد

بانک های طرف قرارداد پاسارگاد

بانک پاسارگاد | آذرپالبانک سپه | آذرپالبانک رفاه | آذرپالبانک کشاورزی | آذرپال  بانک صادرات | آذرپال  بانک پارسیان | آذرپال  بانک تجارت |آذرپال بانک مسکن | آذرپالبانک مهر ایران | آذرپالبانک توسعه تعاون | آذرپالبانک شهر | آذرپالبانک سینا | آذرپالبانک دی| آذرپالبانک گردشگری | آذرپال      موسسه اعتباری ملل | آذرپال بانک اقتصاد نوین | آذرپال

ایران کیش | آذرپال

بانک های طرف قرارداد ایران کیش

بانک های طرف قرارداد ایران کیش

بانک تجارت |آذرپال    بانک رفاه | آذرپال بانک سپه | آذرپال پست بانک | آذرپال  بانک صادرات | آذرپال  بانک کارآفرین | آذرپال بانک مهر ایران | آذرپال بانک آینده | آذرپال بانک سینا | آذرپالبانک سرمایه | آذرپال موسسه اعتباری ملل | آذرپال موسسه اعتباری نور | آذرپال بانک گردشگری | آذرپال  بانک خاورمیانه | آذرپال   بانک شهر | آذرپال     

فن آوا کارت | آذرپال

بانک های طرف قرارداد فن آوا کارت

بانک های طرف قرارداد فن آوا کارت

بانک سپه | آذرپالپست بانک | آذرپال بانک سرمایه | آذرپال بانک سینا | آذرپال  

پرداخت الکترونیک سداد | آذرپال

بانک های طرف قرارداد سداد

بانک های طرف قرارداد سداد

بانک ملی | آذرپال بانک صادرات | آذرپال بانک شهر | آذرپال