فعالسازی کارتخوان | آذرپال

از جمله خدمات بارز شرکت آذرپشتیبان الکترونیک می توان به ثبت و فعالسازی دستگاه های کارتخوان بانکی اشاره نمود. شما پذیرنده محترم چنانچه دارای دستگاه کارتخوان سیاری دارید که غیر فعال بوده و قابل استفاده نیست ما به شما کمک می کنیم تا بتوانیم به آسان ترین روش ممکن فعالسازی دستگاه کارتخوان خود را انجام دهید. برای این کار کافی سوئیچ مورد نظر خود را انتخاب و کلیک نمائید تا مراحل را قدم به قدم پیش برده و فعالسازی را به انجام برسانیم.

فن آوا کارت | آذرپال
ثبت و فعالسازی کارتخوان سیار | آذرپال