پیگیری رول کارتخوان | آذرپال

پیگیری بسته های رول ارسالی به پذیرندگان

شرکت آذرپشتیبان الکترونیک به منظور تکریم از پذیرندگان پر تراکنش خود ماهانه و برحسب تعداد تراکنش کاغذ رول رایگان در اختیار پذیرندگان گرامی قرار می دهد. کاغذ رول ها به صورت بسته بندی شده و با کد رهگیری به سه روش متفاوت به دست پذیرنده می رسد. بسته ها یا از طریق پشتیبان و در محل تحویل پذیرنده می گردد ، یا توسط مامورین پست ارسال میشود و یا به دفتر نمایندگی شهر پذیرنده تحویل می گردد و پذیرنده با مراجعه به دفتر نمایندگی می تواند بسته خود را تحویل گیرد. جهت اطلاع پذیرنده ، در زمان ارسال بسته محتویات بسته به همراه کد رهگیری و کد مرسوله در صورت ارسال پستی برای پذیرنده پیامک می شود تا پذیرنده از محتویات بسته دریافتی مطلع باشد. علاوه بر پیامک اطلاع رسانی شماره رهگیری  ، تاریخ خروج ، و نحوه ارسال بسته از شرکت در جدول زیر قابل استعلام می باشد

**جستجوی در جدول با نام و نام خانوادگی پذیرنده ، نام پروژه ، نحوه دریافت رول و محل دریافت /کد مرسوله میسر می باشد.**
نام و نام خانوادگی پذیرندهکد رهگیرینام پروژهتعداد رول اختصاص یافتهنحوه دریافت رولشماره پایانهمحل دریافت / کد مرسوله
بهرام سهرابی8900R14264پاسارگاد8مراجعه به دفتر نمایندگی1548037دفتر نمایندگی سلماس
عبداله درویشی8900R14263پاسارگاد16مراجعه به دفتر نمایندگی2388328دفتر نمایندگی سلماس
بهروز پورمحمد8900R14265آذرپال10مراجعه به دفتر نمایندگی6116772دفتر نمایندگی سلماس
رضا قرجه داغی8900R14286آذرپال13مراجعه به دفتر نمایندگی617941دفتر نمایندگی سلماس
علی اکبر جعفرلو8900R14287پاسارگاد4مراجعه به دفتر نمایندگی2479874دفتر نمایندگی سلماس
امیر محمودزاده8900R14338پاسارگاد30مراجعه به دفتر نمایندگی70180320دفتر نمایندگی سلماس
یعقوب جعفرلو8900R14346آذرپال23مراجعه به دفتر نمایندگی6116597دفتر نمایندگی سلماس
دامداران8900R14352پاسارگاد5مراجعه به دفتر نمایندگی2554869دفتر نمایندگی سلماس
کافه سنتی شمس مولانا8900R14353پاسارگاد18مراجعه به دفتر نمایندگی70088124دفتر نمایندگی سلماس
امید طیبی8900R14371آذرپال9مراجعه به دفتر نمایندگی6116353دفتر نمایندگی سلماس
امید طیبی8900R14373پاسارگاد24مراجعه به دفتر نمایندگی2969876دفتر نمایندگی سلماس
حسین پاشایی8900R14376آذرپال102مراجعه به دفتر نمایندگی6114096دفتر نمایندگی سلماس
بهنام مولائی8900R14380پاسارگاد18مراجعه به دفتر نمایندگی3073809دفتر نمایندگی سلماس
حسن ياقوتي كهنه شهري8900R14275پاسارگاد10مراجعه به دفتر نمایندگی2415459دفتر نمایندگی سلماس
عیسی پورحاجی8900R14278آذرپال8مراجعه به دفتر نمایندگی6112895دفتر نمایندگی سلماس
بهنام اسمعيلي قزلجه8900R14255پاسارگاد5مراجعه به دفتر نمایندگی3283477دفتر نمایندگی سلماس
جواد میرزایی8900R14407پاسارگاد5مراجعه به دفتر نمایندگی70180870دفتر نمایندگی سلماس
روح اله قنبرعلیزاده8900R14404پاسارگاد5مراجعه به دفتر نمایندگی3067258دفتر نمایندگی مرند
مهدی مددی کوسالاری8900R14415سداد12ارسال با پست20010833608210130800022940053114
حجت امینی8900R14417سداد9ارسال با پست20026829608210130800016480055114
ياسين بهاري8900R14418سداد6ارسال با پست70023182608210130800029300545114
مینا عباسی گلدر8900R14419سداد6ارسال با پست20018017608210130800014940005114
محمد بخشی انپار8900R14420سداد12ارسال با پست20017269608210130800007960545114
فاطمه كريمي8900R14422سداد15ارسال با پست20022152608210130800006210053114
مهسا قدكچي شبستري8900R14423سداد21ارسال با پست70015849608210130800005990538114
میکائیل هاشمی8900R14425سداد4ارسال با پست100003631608210130800010080057114
گلتاج شوکت مصر کانلو8900R14426سداد4ارسال با پست20023061608210130800017885875114
عزیز افکاری8900R14427سداد4ارسال با پست20021408608210130800015280054114
وحید سپهری آزاد8900R14428سداد4ارسال با پست20022986608210130800025100547114
علي جعفري8900R14429سداد4ارسال با پست20004070608210130800027820533114
رحمان کاظمی8900R14430سداد4ارسال با پست20006902608210130800026065363114
امیر نیک عادت8900R14431سداد4ارسال با پست20000500608210130800020380545114
اکبر ازدشت8900R14433سداد5ارسال با پست20015989608210130800024790545114
یوسف محمدیان8900R14434سداد6ارسال با پست20006583608210130800028740597114
منصور خودی8900R14435سداد6ارسال با پست70025648608210130800013785977114
فضلعلي اسماعيل زاده8900R14436سداد6ارسال با پست20010436608210130800021250057114
سیامند عبداله زاده8900R14437سداد5ارسال با پست20019190608210130800019570595114
میکائیل هاشمی8900R14438سداد4ارسال با پست20003566608210130800012280057114
احسان جاهد ملکی8900R14439سداد4ارسال با پست20011487608210130800018670597114
رضا آزادي خواه8900R14440سداد4ارسال با پست70019738608210130800008610597114
محمدعلی زارعی8900R14402ایران کیش4ارسال با پست7232050608210130800009500666114
سلمان فروهی8900R14403آذرپال5ارسال با پست618944608210130800023375397114
جعفر امجدی8900R14405پاسارگاد5ارسال با پست1598277608210130800011935386114