شرکت آذرپشتیبان الکترونیک | کارتخوان های سیار و ثابت

دستگاه کارتخوان شما چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

وقتی بازرگانان در مورد نوع کارتخوان که می خواهند برای تجارت خود استفاده کنند تصمیم میگیرند ، معمولا تحقیقات زیادی انجام می دهند. به این ترتیب ، در مورد گزینه های مختلف مقایسه می کنند و معایب و مزایای آن را می سنجند. بسته به حرفه و صنعتی که در آن مشغول هستید نوع کارتخوان می تواند متفاوت باشد.

با تمام این تفاسیر داشتن کارت خوان هیچ ارتباطی به میزان کوچکی و بزرگی تجارت شما نخواهد داشت. اما توجه به این نکته ضروری است که یک کارتخوان مناسب و مطلوب می بایست ویژگی های زیر را داشته باشد :

 

1. دستگاه کارتخوان باید کارآمد باشد.

یک دستگاه کارتخوان خوب نه تنها باید کارآیی آسانی داشته باشد بلکه می بایست قادر به رمزگشایی و انتقال سریع اطلاعات کارت نیز باشد. به این ترتیب روند چک کردن ریز عملیات برای کارمندان و مشتریان ساده تر و راحت تر خواهد بود. در واقع زمانی که مشتریان مجبور نیستند برای انجام خرید خود مدت طولانی انتظار بکشند پس حس رضایت آن ها از خرید بیشتر شده و جزو مشتریان وفادار شما خواهند ماند.

 

2.یک دستگاه مناسب و درخور باید از حریم خصوصی داده ها حفاظت کند.

صاحب دستگاه و مشتری می خواهند اطمینان داشته باشند که در هنگام خرید اطلاعات کارت بانکی آن ها ایمین خواهد بود. اگر شرکتی حفظ حریم خصوصی کارت ها را نقض کند در این صورت تاثیرات منفی بر روی وفاداری مشتریان خواهد گذاشت. و در اصل عدم حفظ این حریم سبب نارضایتی مشتریان شده و به نوعی سرقت اطلاعات محسوب می گردد.

 

3. یک دستگاه مناسب و مطلوب باید قابلیت انجام تراکنش از تمامی کارت های بانکی را د اشته باشد.

مردم همیشه برای انجام پرداخت ها تنها از کارتهای بانکی موجود استفاده نمی کنند بلکه گاهی این پرداخت ها از طریق کارت های هدیه ، بن کارت ها و … صورت می گیرد. لذا باید کارتخوان قابلیت انجام مامی این تراکنش ها را داشته باشد.

 

4. دستگاه باید قادر باشد تراشه های EMV را بخواند

EMV در واقع تراشه ای است که امکان پرداخت را به کارت های پرداخت هشمند برای پایانه های پرداخت و خودپرداز ها سازگار می سازد. خواندن EMV توسط دستگاه کارتخوان می تواند شامل 2 حالت یکی خواندن از طریق کارت های تماسی و دیگری خواندن از طریق کارت های غیر تماسی صورت گیرد.