بانک های طرف قرارداد شرکت های پرداخت الکترونیک | آذرپشتیبان الکترونیک

بانک های طرف قراداد شرکت های پرداخت الکترونیک همکار آذرپال

شرکت آذرپشتیبان الکترونیک در سال ۱۳۸۹ و با مدیریت جناب آقای مهندس مهدی زورمند فعالیت خود را از استان آذربایجان شرقی و از شهر تبریز آغاز کرد. از ابتدای فعالیت خود این مجموعه در عرصه نصب ، پشتیبانی و بازاریابی دستگاه های کارتخوان فعال بوده و به تدریج ثبت و فعالسازی دستگاه های کارتخوان را نیز به خدمات خود افزود. پس از تلاش های شبانه روزی نیروهای مجرب و کارآزموده ، آذرپال توانست  فعالیت خود را از سطح استان آذربایجان شرقی به سراسر کشور گسترش و توسعه داده و با شرکت های پرداخت الکترونیک قدرتمند و با پتانسیلی چون : شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ، شرکت فن آوا کارت ، شرکت پرداخت الکترونیک سداد و شرکت کارت اعتباری ایران کیش کارت قرارداد کارگزاری امضا کند. همچنین شرکت آذرپال زیرسوئیچ رسمی شرکت سایان کارت بوده که این امر باعث افزایش سطح کیفی خدمات و ارائه خدمات مطلوب تر گردید.

با توجه به بخش نامه اخیر بانک مرکزی و شرکت شاپرک امکان فعالسازی حساب های متصل  به دستگاه های کارتخوان در شرکت های PSP منوط به وجود قرارداد همکاری بین بانک افتتاح کننده حساب و شرکت PSP است. لذا جهت از اطلاع از آخرین تغییرات  بانک های طرف قرارداد با شرکت های پرداخت الکترونیک همکار این صفحه هر روز بروزرسانی خواهد شد

 
زیرسوئیچ آذرپال | آذرپشتیبان الکترونیک

پروژه زیرسوئیچ آذرپال

زیرسوئیچ آذرپال | آذرپشتیبان الکترونیک

بانک های طرف قرارداد زیرسوئیچ آذرپال

 

پاسارگاد

پروژه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پاسارگاد

بانک های طرف قرارداد پروژه پاسارگاد

     بانک اقتصاد نوین پست بانک ایران

پرداخت نوین

پروژه شرکت پرداخت نوین

پرداخت نوین

بانک های طرف قرارداد پروژه پرداخت نوین

        بانک ایران زمین بانک تجارت    بانک سپه

ایران کیش

پروژه شرکت کارت اعتباری ایران کیش

ایران کیش

بانک های طرف قرارداد پروژه ایران کیش

        بانک رفاه کارگران بانک سینا پست بانک ایران بانک کارآفرین بانک پاسارگاد بانک توسعه تعاون     

شرکت فن آوا کارت

پروژه شرکت فن آوا کارت

شرکت فن آوا کارت

بانک های طرف قرارداد پروژه فن آوا

           بانک ایران زمینبانک کشاورزی بانک پاسارگاد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد

پروژه شرکت پرداخت الکترونیک سداد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد

بانک های طرف قرارداد پروژه سداد