برگه‌ها

پیگیری درخواست رول

پیگیری درخواست رول

به دستور اکید مدیر عامل محترم مجموعه آذرپال و به منظور تکریم پذیرندگان عزیز از بهمن ماه 1399 این شرکت با راه اندازی واحد پشتیبانی ، ارائه کاغذ رول رایگان را به پذیرندگان آذرپالی آغاز نمود.  روال دریافت کاغذ رول به این صورت است که هر ماه بر…