استعلام قیمت | آذرپال

لیست موجودی و قیمت دستگاه ها در مورخه

امروز ۰۸ /۰۴ /۱۴۰۱
نمای دستگاه S90 | آذرپال

PAX S90

نمای دستگاه S90 | آذرپال

PAX S90 - ریفر

قیمت : 18,000,000 ریال
در صورت خرید کمتر از 5 دستگاه 18,500,000 ریال
↵ ثبت سفارش

دستگاه s910 | آذرپال

PAX S910

دستگاه s910 | آذرپال

PAX S910 - ریفر

قیمت : 22,000,000 ریال
در صورت خرید کمتر از 5 دستگاه 22,500,000 ریال
↵ ثبت سفارش

دستگاه NewPos 7210 | آذرپال

NewPos 7210

دستگاه NewPos 7210 | آذرپال

NewPos 7210 - ریفر

قیمت : 19,000,000 ریال
↵ ثبت سفارش

AF70 | آذرپال

Anfu AF70

AF70 | آذرپال

Anfu AF70 - آکبند

قیمت : 22,500,000 ریال
↵ ثبت سفارش