بانک های همکار| آذرپال

بانک های طرف قراداد شرکت های پرداخت الکترونیک همکار آذرپال

شرکت آذرپشتیبان الکترونیک در سال 1389 و با مدیریت جناب آقای مهندس مهدی زورمند فعالیت خود را از استان آذربایجان شرقی و از شهر تبریز آغاز کرد. از ابتدای فعالیت خود این مجموعه در عرصه نصب ، پشتیبانی و بازاریابی دستگاه های کارتخوان فعال بوده و به تدریج ثبت و فعالسازی دستگاه های کارتخوان را نیز به خدمات خود افزود. پس از تلاش های شبانه روزی نیروهای مجرب و کارآزموده ، آذرپال توانست  فعالیت خود را از سطح استان آذربایجان شرقی به سراسر کشور گسترش و توسعه داده و با شرکت های پرداخت الکترونیک قدرتمند و با پتانسیلی چون : شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ، شرکت فن آوا کارت ، شرکت پرداخت الکترونیک سداد و شرکت کارت اعتباری ایران کیش کارت قرارداد کارگزاری امضا کند. همچنین شرکت آذرپال زیرسوئیچ رسمی شرکت سایان کارت بوده که این امر باعث افزایش سطح کیفی خدمات و ارائه خدمات مطلوب تر گردید.
با توجه به بخش نامه اخیر بانک مرکزی و شرکت شاپرک امکان فعالسازی حساب های متصل  به دستگاه های کارتخوان در شرکت های PSP منوط به وجود قرارداد همکاری بین بانک افتتاح کننده حساب و شرکت PSP است. لذا جهت از اطلاع از آخرین تغییرات  بانک های طرف قرارداد با شرکت های پرداخت الکترونیک همکار این صفحه هر روز بروزرسانی خواهد شد.

آخرین بروزرسانی بانک های طرف قرارداد شرکت های پرداخت الکترونیک همکار آذرپال

امروز ۰۸ /۰۴ /۱۴۰۱
لوگوی زیرسوئیچ

بانک های طرف قرارداد زیرسوئیچ آذرپال

بانک های طرف قرارداد زیرسوئیچ آذرپال

 بانک سپه | آذرپال  بانک گردشگری | آذرپال

کارت اعتباری ایران کیش | آذرپال

بانک های طرف قرارداد ایران کیش

بانک های طرف قرارداد ایران کیش

بانک تجارت | آذرپال  بانک رفاه | آذرپالبانک سپه | آذرپال بانک کارآفرین | آذرپال بانک مهر | آذرپال بانک آینده | آذرپال بانک سینا | آذرپال موسسه اعتباری ملل | آذرپال موسسه اعتباری نور | آذرپال بانک گردشگری | آذرپال بانک خاورمیانه | آذرپال   بانک شهر | آذرپال     

پرداخت الکترونیک پاسارگاد | آذرپال

بانک های طرف قرارداد پاسارگاد

بانک های طرف قرارداد پاسارگاد

بانک پاسارگاد | آذرپالبانک سپه | آذرپالبانک رفاه | آذرپالبانک کشاورزی | آذرپالبانک مسکن | آذرپالبانک مهر | آذرپالبانک توسعه تعاون | آذرپالبانک شهر | آذرپالبانک دی| آذرپالبانک گردشگری | آذرپال      موسسه اعتباری ملل | آذرپال بانک اقتصاد نوین| آذرپال

فن آوا کارت | آذرپال

بانک های طرف قرارداد فن آوا کارت

بانک های طرف قرارداد فن آوا کارت

بانک سپه | آذرپالپست بانک ایران | آذرپال بانک سرمایه | آذرپال بانک سینا | آذرپال  

پرداخت الکترونیک سداد | آذرپال

بانک های طرف قرارداد سداد

بانک های طرف قرارداد سداد